Category: <span>Odgovornost direktorja</span>

Infocenter / Odgovornost direktorja
Pravna odgovornost direktorja
Prispevek

Pravna odgovornost direktorja

Pravno področje je eno izmed najbolj pomembnih področij odgovornosti direktorja. Zajema velik spekter možnih tveganj, saj je ustrezna pravna podlaga osnova za regulativno delovanje podjetja. Znanje in razumevanje prava je ključno, vsako podjetje mora imeti zagotovljeno ustrezno pravno področje na vseh nivojih, saj vsaka že tako majhna kršitev pomeni hujšo pravno odgovornost.

Obveznosti samozaposlene osebe pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
Prispevek

Obveznosti samozaposlene osebe pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu

Javnosti je bolj ali manj znano, da so pravice in obveznosti v povezavi z varstvom pri delu, ki zadevajo delodajalce in delavce, jasno določene v zakonodaji in v strokovni literaturi. O teh smo pisali tudi v enem prejšnjem blogu. Manj pa je znanega glede vrste in obsega pravic, ki zadevajo samozaposlene osebe, čeprav je znano, da zelo veliko posameznikov v naši državi poslovno deluje v tej statusni obliki.

Odgovornost delodajalca pri poškodbi med delom od doma, na poti na delo ter na službeni poti
Prispevek

Odgovornost delodajalca pri poškodbi med delom od doma, na poti na delo ter na službeni poti

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, s katerim se določajo pravice, dolžnosti ter ukrepi delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom, mora delodajalec zagotavljati varne in zdrave razmere za delo, ne glede na vrsto dela, delovno mesto ali kraj, kjer delavec opravlja delo ...