Kategorija: <span>Odgovornost direktorja</span>

Infocenter / Odgovornost direktorja
Obveznosti samozaposlene osebe pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
Prispevek

Obveznosti samozaposlene osebe pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu

Javnosti je bolj ali manj znano, da so pravice in obveznosti v povezavi z varstvom pri delu, ki zadevajo delodajalce in delavce, jasno določene v zakonodaji in v strokovni literaturi. O teh smo pisali tudi v enem prejšnjem blogu. Manj pa je znanega glede vrste in obsega pravic, ki zadevajo samozaposlene osebe, čeprav je znano, da zelo veliko posameznikov v naši državi poslovno deluje v tej statusni obliki.

Odgovornost delodajalca pri poškodbi med delom od doma, na poti na delo ter na službeni poti
Prispevek

Odgovornost delodajalca pri poškodbi med delom od doma, na poti na delo ter na službeni poti

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, s katerim se določajo pravice, dolžnosti ter ukrepi delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom, mora delodajalec zagotavljati varne in zdrave razmere za delo, ne glede na vrsto dela, delovno mesto ali kraj, kjer delavec opravlja delo ...

Odgovornost direktorjev
Prispevek

Odgovornost direktorjev

Direktorji imajo eno najpomembnejših funkcij v podjetju, saj organizirajo in vodijo delo. Poleg tega koordinirajo, planirajo, nadzirajo in predvsem sprejemajo težke in zapletene odločitve, ki pa imajo velik vpliv na uspešnost poslovanja podjetja. Odločitve pa niso vedno dobre, saj tudi direktorji delajo napake in so za slednje tudi odgovorni.