Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Telefon: 031 692 524

CIVILNO PRAVO

1. Pravno svetovanje in pomoč pri sestavi pogodb:

•  prodajna pogodba,
•  darilna pogodba,
•  posojilna pogodba, posodbena pogodba,
•  menjalna pogodba, posredniška pogodba,
•  shranjevalna pogodba,
•  cesijska pogodba,
•  pogodba o zastopanju,
•  najemna pogodba,
•  pogodba o razdružitvi solastnine ali skupne lastnine,
•  pogodba o poslovnem sodelovanju,
•  druge listine skladno s potrebami stranke.

 

2. Pravna pomoč in svetovanje pri pripravi odškodninskih zahtevkov:

•  pomoč in svetovanje pri sestavi in vložitvi odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnicah in povzročiteljih škodnih dogodkov,
•  pomoč in svetovanje pri sestavi odškodninskih tožb.

 

3. Pravna pomoč in svetovanje pri sestavi vseh vrst tožb in predlogov:

•  tožb in vlog v pravdnem postopku,
•  predlogov in vlog v nepravdnem postopku.

 

4. Izdelava pisnih pravnih mnenj in stališč v povezavi s stališči sodne prakse.