Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Telefon: 031 692 524

DEDNO PRAVO

1. Pravna pomoč in svetovanje na področju dedovanja:

•  izdelava pisnih pravnih mnenj,
•  pravna pomoč pri dogovarjanju med dediči.

 

2. Pravna pomoč in svetovanje pri sestavi listin:

•  vseh zakonsko predvidenih oblik oporoke ter drugih izjav volje v zapuščinskem postopku,
•  pogodb dednega prava: pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja, preužitkarska pogodba, darilna pogodba za primer smrti,
•  izvensodnih sporazumov med dediči.