Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Telefon: 031 692 524

DELOVNO PRAVO

PRAVNO SVETOVANJE IN POMOČ DELODAJALCU:
 
1. Svetovanje in pomoč pri sestavi listin ter vodenju postopkov:
 
•  pomoč in svetovanje pri izvedbi redne ali izredne odpovedi delodajalca in delavca,
•  pomoč in svetovanje pri izvedbi sporazumne razveljavitve pogodbe o zaposlitvi,
•  pomoč in svetovanje pri uvedbi in vodenju disciplinskega postopka ter izdaji vlog med postopkom,
•  izdelava pisnih pravnih mnenj in stališč v povezavi s stališči sodne prakse.
 

2. Svetovanje in pomoč pri sestavi splošnih aktov delodajalca:
 
•  pravilnikov o delovnih razmerjih, o disciplinski in odškodninski odgovornosti, štipendiranju, izobraževanju delavcev, uporabi službenih vozil, poslovni skrivnosti,
•  hišnega reda,
•  podjetniških kolektivnih pogodb.

 
PRAVNO SVETOVANJE IN POMOČ DELODAJALCU:
 
•  v postopkih za varstvo pravic,
•  pri pripravi zahtev za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja,
•  pri pripravi tožb, pritožb in drugih vlog v individualnih delovnih sporih:
– spori za prenehanja delovnega razmerja, spori premoženjskih in drugih pravic iz delovnega razmerja,
•  izdelava pisnih pravnih mnenj in stališč v povezavi s stališči sodne prakse.