Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Telefon: 031 692 524

IZOBRAŽEVANJE IN FINANČNI COACHING

Finančni coaching vam nudi potrebna znanja s področja osebnih financ, s pomočjo katerih boste lahko sami samostojno in uspešno skrbeli za svoje osebne ali družinske finance, sprejemali prave finančne odločitve in dosegali svoje finančne cilje, s tem pa si zagotovili finančno varnost in brezskrbno prihodnost. Namen coachinga je hitro doseganje rezultatov s pomočjo posebnih tehnik, ki vplivajo na razvoj lastnih potencialov. Tako boste brez večje pomoči osebnega finančnega svetovalca znali sami upravljati s svojimi osebnimi financami in skrbeti za ohranjanje in plemenitenje svojega premoženja.

Finančni coaching je proces, pri katerem program izobraževanja zagotavlja redne seanse oz. delavnice, ki so prilagojene vsakemu posamezniku ali družini, z namenom osvojiti potrebno finančno znanje in veščine ter tako sprejemati prave finančne odločitve ob pomoči finančnega coacha (»trenerja«), da bi dosegli svoje finančne cilje ter dolgoročno in trajno izboljšali svoje finančno stanje ter si s tem zagotovili finančno varnost in brezskrbno prihodnost.
 

Osem korakov na poti urejanja, načrtovanja in doseganja vaših finančnih ciljev

  1. Uvodni spoznavni sestanek, ki je brezplačen in na katerem se osebno seznanite z nami ter se sami prepričate o naši strokovnosti.
  2. Analiza trenutnega finančnega stanja, kjer ugotovimo in analiziramo vaše trenutno finančno stanje, pregledamo strukturo mesečnih stroškov, prihodkov in odhodkov, trenutno stanje zadolženosti, prihrankov, zavarovanja, itd.
  3. Pogovor o ciljih in viziji, v sklopu katerega s pomočjo različnih orodij identificiramo vaše cilje, ki služijo kot podlaga načrtom za njihovo dosego.
  4. Slabe navade in vzorce iz preteklosti zamenjati z dobrimi. Pomagali vam bomo pri odpravljanju vaših slabih navad pri ravnanju z denarjem ter vam pokazali, kako pravilno ravnati, da boste dosegali svoje zastavljene finančne cilje.
  5. Stabilizirati vaš družinski proračun. S pravimi varčevalnimi navadami in ravnanjem z denarjem si boste zagotovili finančno varnost, saj boste dosegali prihranke in se vam ne bo potrebno več zadolževati.
  6. Izdelati načrt za dosego finančnih ciljev. Preko pridobljenih znanj in novih navad boste z našo pomočjo ustrezno uporabljali ter izdelali načrt za dosego vaših finančnih ciljev, ki predstavlja pot do finančne svobode. Na tej poti vas bomo podpirali in usmerjali ter vaše napredovanje in dosežke redno spremljali.
  7. Implementacija rešitev

Zastavljen akcijski načrt vsebuje jasne in ustrezne korake in ukrepe, s katerimi boste lahko dosegli svoje finančne in življenjske cilje.

  1. Kontrola sprememb in napredka na vnaprej dogovorjen način, pri čemer spremljamo uresničevanja vaših načrtovanih finančnih strategij.

 

Cilji finančnega coachinga

– doseči zastavljene cilje strank
– takojšnja pomoč pri reševanju vprašanj
– podpora v obliki posebnih ukrepov za izpolnjevanje ciljev
– izboljšanje finančnega položaja strank
– spreminjanje finančnega vedenja strank
– olajšati odločanje
– zagotoviti vsa potrebna orodja, nasvete in napotke