Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Telefon: 031 692 524

IZTERJAVA PREŽIVNINE

Potrebujete zgolj nasvet, kako se lahko sami spopadete z izterjavo?

 

Izterjava preživnin je postopek, v katerem se od osebe, ki je zakonsko dolžna plačevati preživnino izterja znesek preživnine, ki ga s sklepom določi sodišče. Izterjava preživnin lahko poteka v izvensodni poravnavi (sporazum strank v postopku), v primeru da se stranki dogovorita. V primeru, ko je izvensodna poravnava nemogoča, je izterjava preživnin možna z vložitvijo predloga za izvršbo na sodišču.

V primeru sodnega postopka je prav, da postopek spremlja oseba, ki bo poskrbela, da bo postopek stekel čim hitreje in učinkovito. Zaradi specifičnosti postopka je izterjava preživnin proces, pri katerem so ključnega pomena natančnost, taktičnost in profesionalnost v postopku. Strokovna izterjava preživnin vam lahko prihrani ogromno časa in denarja. Poleg ekonomičnosti, ki jo nudi strokovna obravnava, je prednost strokovnjaka tudi psihološki učinek, ki neposredno vpliva na osebe v postopku.

 

Za vas izpeljemo celoten postopek:

  1. opomin dolžniku z opozorilom, da bo stranka v primeru neplačila vložila predlog za izvršbo,
  2. sestava izvršilnega predloga,
  3. v primeru neuspešne izvršbe sestava vloge za Jamstveni in preživninski sklad RS,
  4. v skrajnem primeru kazenska ovadba zaradi izmikanja plačevanja preživnine.

 

Kaj potrebujemo za začetek postopkov?

– Sodbo oz. sporazum, kjer je določena višina preživnine.
– Obvestila Centra za socialno delo.