Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Telefon: 031 692 524

KAZENSKO PRAVO

1. Pravna pomoč in svetovanje na področju kaznivih ravnanj:

•  izdelava pisnih pravnih mnenj, ugovorov, zahtevkov za sodno varstvo,
•  svetovanje in pravna pomoč pri storitvi cestnoprometnih prekrškov,
•  pravna pomoč in svetovanje v zvezi s kaznivimi dejanji,
•  svetovanje in sestavljanje kazenskih ovadb,
•  svetovanje pri disciplinskih postopkih.