Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Telefon: 031 692 524

Varstvo podatkov

Nekatere ključne novosti za upravljavce in obdelovalce

 

Informacijski pooblaščenec podaja ključne novosti, ki jih prinaša GDPR in so relevantne tako za upravljavce kot tudi obdelovalce.

Seznanite se z njimi zdaj:

– Veljajo novi pogoji za privolitev, po katerih morajo biti soglasja jasna, razumljivo podana, nedvoumno pritrdilna (opt-in) in dokazljiva.

– Posameznik ima pravico do umika soglasja, pri čemer mora biti način za preklic privolitve tako enostaven kot podaja privolitve.

– Varstvo osebnih podatkov mora biti vgrajeno in privzeto, upravljavci pa morajo ti načeli upoštevati.

– Upravljavec je dolžan posamezniku zagotoviti osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval naprej, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Informacije o obdelavi njegovih podatkov mu morajo biti pregledne in enostavno dostopne.

– Obveznost uradnega obveščanja o kršitvah osebnih podatkov nadzornemu organu, v določenih primerih pa tudi prizadetim posameznikom.

– Imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov je v določenih primerih obvezno.

– Evidence obdelav nadomeščajo dosedanje kataloge. Za določene upravljavce in določene pogodbene obdelovalce obstaja obveznost vodenja katalogu podobnih evidenc obdelave osebnih podatkov, katalogov pa ni treba več prijavljati v centralni register zbirk osebnih podatkov.

– Predhodne ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov bodo za določene upravljavce obvezne. Z njimi se izkazuje spoštovanje temeljnih načel varstva podatkov.

– Kodeksi ravnanja in potrjevanja predstavljajo nove preventivne mehanizme za zagotavljanje in izkazovanje ustreznega ravnanja z osebnimi podatki.

Vir: Informacijski pooblaščenec. (2017).
Ključne novosti za upravljavce in obdelovalce.
Pridobljeno na https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/pripombe/Splosna_uredba_o_varstvu_podatkov-letak_maj_2017.pdf