Izboljšanje poslovanja s skrivnostnim nakupom – 3. del

Izboljšanje poslovanja s skrivnostnim nakupom – 3. del

Z vidika obveznosti strank gre za informiranje zaposlenih, potrjevanje namena dviga kakovosti in vzpostavljanja primerne komunikacije. Na nivoju obveznosti izvajalcev do strank pa je ključna seznanitev s smernicami skrivnostnega nakupa, kreiranje vprašalnika, izdelava scenarija, splošno izobraževanje skrivnostnih kupcev in prilagojeno izobraževanje skladno s podjetjem, ki se storitve poslužuje, izvajanje z...

Preberite več ...
Integralna korporativna varnost

Integralna korporativna varnost

Integralna korporativna varnost (IKV) v splošnem predstavlja mehanizem zagotavljanja doseganja organizacijskih ciljev organizacij preko zmanjšanja izgub (materialnih in v sklopu poslovnih procesov), skrb za varnostne interese lastnikov, direktorjev in menedžerjev ter zaščita dobička in s tem posredno omogočanje (rasti) poslovanja. Nevarnosti, katerim je organizacija izpostavljena, so številne, in kot take...

Preberite več ...
Izboljšanje poslovanja s skrivnostnim nakupom – 2. del

Izboljšanje poslovanja s skrivnostnim nakupom – 2. del

Skrivnostni nakup, s katerim preverjamo zadovoljstvo kupcev preko uporabe posebnih skrivnostnih kupcev, lahko uporabijo podjetja, prodajalne, poslovalnice, banke, dobavitelji, distributerji, ki bolj kot prijaznost preverjajo strokovno znanje in poznavanje izdelkov, ki jih zaposleni prodajajo, na koncu koncev se te metode lahko posluži tudi vaš konkurent. Informacija o tem, kako vaši...

Preberite več ...
Izboljšanje poslovanja s skrivnostnim nakupom

Izboljšanje poslovanja s skrivnostnim nakupom

Ob vse večji konkurenčnosti tržnega gospodarstva je v največ primerih ravno kvaliteta storitev glavna konkurenčna prednost, ki jo kupci kmalu prepoznajo. Rezultati ponudbe kvalitetnih izdelkov in storitev so vidni v večji prodaji, dobičku in posledično dolgoročnih finančnih uspehih. Enega od analitičnih pristopov, ki k doseganju teh svetih gralov prodaje pripomore,...

Preberite več ...
Pasti izvajanja kontrole bolniškega staleža

Pasti izvajanja kontrole bolniškega staleža

V primeru zlorab instituta dobri gospodarji najemajo strokovnjake Absentizem ali tako imenovali zdravstveni absentizem, ki ima sopomenko tudi v bolniški odsotnosti, je v Republiki Sloveniji resen problem in skorajda ni podjetja, ki se ne sreča s težavo bolniških odsotnosti svojih zaposlenih. Seveda vsaka bolniška odsotnost še ni zloraba instituta »plačane...

Preberite več ...