Odgovornost direktorja

Ali kot direktor družbe vedno ravnate v skladu z dolžno skrbnostjo?

Pričakovanja od funkcije direktorja so ponavadi velika, hkrati pa je poslovanje podjetja še vsakodnevno izpostavljeno številnim negotovim dejavnikom in direktor je tisti, ki organizira poslovanje tako, da so ti dejavniki kar se da nemoteči ter hitro odpravljeni.

Pa vendar se zgodi, da nehote pride do kakšne nepravilnosti ali nepričakovanega dogodka, ko se prične iskati odgovornost za nastalo situacijo in takrat se nam pričnejo postavljati vprašanja, kot so:

Kdo je odgovoren za nastalo škodo in kdo bo moral zanje sprejeti posledice?

Ali je zanjo odgovoren direktor?

Direktorji so v podjetju tisti, ki odgovarjajo za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog.

Naši strokovnjaki vam pomagajo urediti vsa področja delovanja podjetja, kot so:

  • Odškodninska odgovornost direktorja
  • Kazenskopravna odgovornost direktorja
  • Odgovornost direktorja za prekrške
  • Obveznosti direktorja na pravnem področju
  • Odgovornosti direktorja na kadrovskem področju
  • Obveznosti direktorja pri finančnem svetovanju
  • Odgovornosti direktorja na računovodskem področju
  • Odgovornost direktorja na davčnem področju
  • Orodja vodenja, profesionalni razvoj in skrb za kakovost

Več o tem si lahko preberete na našem blogu – kliknite tu!