Pravna varnost

Pravna varnost

Potrebujete pravni nasvet?

Nudimo vam pomoč s številnih pravnih področij, pokrivamo pa tudi varstvo pri delu in varstvo podatkov.

Urejamo poslovne pogodbe, kadrovsko dokumentacijo, pravilnike in druge interne akte podjetij. Nudimo poslovna izobraževanja in akte iz področja delovnega prava, varstva osebnih podatkov ter promocije zdravja na delovnem mestu.