Aleksandra Jančar

"Skrivnost uspeha je v prepričanju, da lahko uspeš – in res boš." (Bill Cullen)

Aleksandra Jančar je univerzitetna diplomirana politologinja, pri podjetju MD svetovanje d.o.o. je skrbnica ključnih strank, skrbi za iskanje in pridobivanje novih potencialnih partnerjev ter vzpostavitev in skrb za obstoječe ključne stranke (komunikacijo in koordinacijo med strankami) ter pripravo pogodb. S svojimi bogatimi izkušnjami v zasebnem in javnem sektorju je v podjetje MD svetovanje d.o.o. doprinesla k ažurnemu in natančnemu opravljenemu delu.