Denis Hilčer

"Podjetjem in posameznikom pomagamo pri doseganju njihovih ciljev."

Denis je poslovni trener in coach. Izvaja treninge in coachinge na področjih organizacijskega razvoja in osebne rasti. Organizacijam in posameznikom pomaga pri doseganju sprememb na področju posla, življenjskih situacij ter dojemanju sebe, drugih in sveta okrog njih/nas.
Dela z organizacijami in posamezniki, ki so motivirani za to, da dosežejo rezultat, ki so si ga zastavili kot cilj. Pri delu s klienti ali skupino poskrbi za njihovo varnost, preveri njihova
doživljanja in zagotovi, da treninge in/ali coachinge zapustijo v OK stanju. Prav tako zagotovi vse potrebne razlage in poda informacije, da so vsa vprašanja in nejasnosti razrešene.

Posledica rezultatov so nova, boljša doživljanja sebe, drugih in sveta okrog nas. V organizacijskem okolju je merilo učinkovitost, v delu z individualnimi osebami pa avtonomija in zdravje.

  • Poslovni trener in coach
  • Mednarodno certificiran NLP Trener in Coach
  • Mednarodno certificiran LMI Business Coach
  • Organizacijska transakcijska analiza