dr. Branko Lobnikar

Branko Lobnikar je doktoriral s področja kadrovskega menedžmenta in je na Univerzi v Mariboru izvoljen v naziv rednega profesorja s področja varnostnih ved. Na Fakulteti za varnostne vede predava na vseh treh nivojih študija vsebine s področja policijske dejavnosti, kadrovskega menedžmenta in organizacijskega vedenja. Na Fakulteti za zdravstvene vede UM na magistrski ravni predava predmet s področja zagotavljanja kakovosti in varnosti v zdravstvu, na Univerzi v Zagrebu, Hrvaška, pa je gostujoči predavatelj na Oddelku za sociologijo Hrvaških študij. Raziskovalno se ukvarja s policijsko dejavnostjo, trenutno proučuje integriteto policijskega dela in stopnjo implementacije policijskega dela v skupnosti v večkulturnih skupnostih.