Silvester Kmetič

Silvester Kmetič (podjetnik, poslovni trener in coach)

Deluje na področju organizacijskega in strateškega razvoja, izvaja prodajne in vodstvene treninge za srednji in višji management in s pomočjo sodobnih pristopov psihologije in ekonomije ljudem pomaga razvijati veščine vodenja, komunikacije, projektnega in timskega dela. V podjetjih Silvester odlično kombinira izvajanje timskih treningov in individualnega coachinga za vodstveni kader in prodajnike, saj izjemno uživa pri delu s posamezniki, ki si želijo razviti svoje potenciale in doseči zastavljene cilje. Je karizmatična oseba, ki ljudi navdušuje s svojim načinom posredovanja znanja in izkušenj. Njegov sproščen in praktičen način vodenja treningom udeležencem omogoči pridobivanje številnih raznolikih znanj in uporabnih tehnik za doseganje zaželenih rezultatov. Ciljna usmerjenost, odlične spretnosti komuniciranja in občutek za delo z ljudmi so veščine, ki nekako povzamejo osebnost uspešnega trenerja in coacha Silvestra Kmetiča.

K boljšim rezultatom je »popeljal« tudi številne podjetnike, športnike, politike, mladostnike in posameznike, ki so si želeli doseči nadpovprečno uspešnost.

Obenem je Silvester tudi mentor in coach mladim posameznikom, ki vedo, kaj si v življenju želijo in so za to pripravljeni premagati cono udobja. Ne le v rodni Nemčiji,

Silvester izvaja treninge tudi v podjetjih in organizacijah v Sloveniji, Avstriji, Švici, Srbiji in na Hrvaškem.

Profesionalne izkušnje:

Na področju coachinga sem strokovnjak za Transolucijski coaching, za katerega sem se v celoti usposabljal na nemškem govornem področju in sem edini certificiran Transolution Coach v Sloveniji.

V poslovnih individualnih coachingih s slovenskimi in tujimi poslovneži, managerji podpiram kliente pri upravljanju s časom, usklajevanju posla, družine in lastnega življenja, pri prepoznavanju lastnih vrednot in prepričanj, odpravljanju raznih strahov oz. upravljanju z njimi.

Usposobljenost:

  • Certificiran Transolution Coach (Transolution Institute v Nemčiji pri Wernerju Katzengruberju)
  • Certificiran NLP Master Coach (INLPTA)
  • Certificiran Hipno Coach (NLS Institute Marc M. Galal)
  • Certificiran Sales Coach (NLS Institute Marc M. Galal)

Reference:

  • Usposabljanje 16 internih coachev v NLB na področju Transolution Coachinga.
  • Imam preko 700 zaključenih coaching primerov s konkretnimi klienti, ki dosegajo rezultate.

Kaj Silvester počne?

Posebna moč Silvestra Kmetiča je zagotovo prodaja. Sam namreč meni, da je prodaja celoten proces, ki vključuje vsa področja delovanja določene organizacije in tako zahteva celoten strateški načrt. V sodobnem času je uspešnost prodaje pravzaprav glavni pogoj za obstoj vsakega podjetja.

Silvester že skoraj 30 let aktivno deluje na področju prodaje in od leta 1992 uspešno razvija svoje podjetje SK Company. Kot oseba z zelo dobro razvitim podjetniškim čutom je leta 2011 ustanovil slovensko podružnico nemškega podjetja z imenom KHD skupina, kjer uspešno deluje kot poslovni trener in coach.

Leta 2008 je pričel s študijem NLP (Nevrolingvistično programiranje), ki ga je v marcu leta 2011 uspešno zaključil in pridobil mednarodni certifikat NLP Master Coach. Vzporedno s tem pa se je med leti 2009 in 2012 izpopolnjeval v Nemčiji pri podjetju KHD Group, katerega lastnik je Werner Katzengruber, psiholog in terapevt z obilico mednarodnih izkušenj, ki je v Nemčiji razglašen za Personality coacha št. 1.

Podjetje KHD Group je kasneje razširil tudi v Slovenijo, kjer se trenutno ukvarja z razvojem organizacij in kadrov ali preprosto rečeno podjetjem in posameznikom pomaga dosegati nadpovprečne rezultate.

Silvester Kmetič je oseba, ki velik del svojega časa nameni izobraževanju in razvoju, zaradi česar se je tudi odločil za usposabljanje za transolucijskega coachinga, ki je licenciran produkt Wernerja Katzengruberja. Transolucijski coaching je metoda delovanja z ljudmi in skupinami, ki v coaching procesu omogoča globlji in širši vpogled na funkcioniranje posamezikov in organizacij.

Kaj Silvester verjame?

Silvester verjame, da se posameznik nahaja tam, kjer je njegov fokus. Preprosto verjame v to, da ima vsak posameznik potencial živeti svoje sanje, prav tako pa je lahko vsaka organizacija najbolj uspešna v svoj panogi – le če si to želi in je pripravljena spremeniti dosedanje stanje in premagati ovire. Pri svojem delu Silvester posameznikom in organizacijam pomaga razviti sistem prodaje in vodenja in je prepričan, da prodaja ni zgolj kombinacija mehkih veščin in osebnostnih lastnosti, temveč kombinacija dobre strategije in učinkovitega sistema.