Teja Primc

"People do not buy goods and services. They buy relations, stories and magic" (Seth Godin)

Teja Primc je magistrica varstvoslovja, po poklicu pa zasebna detektivka. Ukvarja se z raziskovanjem področja nasilja nad starejšimi in informacijsko varnostjo v organizacijah. Je del ekipe Safe Mode, kjer izvaja delavnice ozaveščanja med zaposlenimi v organizacijah na temo varovanja informacij in varne uporabe IKT. Ukvarja se tudi s projektnim delom in je certificirana vodja projektov.