Žiga Primc

Žiga je lastnik detektivske licence št. 162, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (certifikat št.: 18/2018-1975/3) in podpredsednik detektivske zbornice. Magister varstvoslovja sodeluje tako z domačimi kot tujimi podjetji, kjer jim pomaga pri reševanju njihovih incidentov in pri preventivnih ukrepih, da do le-teh ne pride. Je soavtor številnih publikacij in govorec, ki se pri svojih predavanjih opira izključno na primere iz prakse.