Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Telefon: 031 692 524

DETEKTIVSKO SVETOVANJE

Iskanje

Detektivsko in varnostno svetovanje

Potrebujete nasvet iz področja varnosti, izobraževanje iz varnosti, pripravo varnostnega načrta – elaborata, kontrolo varnosti v vašem podjetju, ustanovi …?

 

DETEKTIVSKO SVETOVANJE

Potrebujete zanesljive, profesionalne, diskretne, varnostne in svetovalne detektivske storitve?

Vse to vam zagotavljamo pri nas, zato nas kontaktirajte in pomagali vam bomo.

Ponudba detektivskih storitev zajema:

poizvedba o osebi ali predmetu, kontrola bolniške in prevoznih stroškov, vročanje pošte, upravni postopki, sodelovanje pri rubežu, zbiranje dokaznega materiala, protiprisluškovalni pregled, računalniška forenzika.

VARNOSTNO SVETOVANJE

Potrebujete nasvet s področja varnosti, izobraževanje iz varnosti, pripravo varnostnega načrta – elaborata, kontrolo varnosti v vašem podjetju ali ustanovi?

Zagotovimo vam tudi kakovostne ponudbe za storitve varovanja, kakršne si želite, jih potrebujete in zaslužite.

Ponudba varnostnih storitev zajema:

varnostni inženiring, usposabljanje in izobraževanje, poslovno in tehnično varnostno svetovanje, računalniška forenzika, pridobitev AEO statusa, priprava varnostnega načrta, požarna zaščita.

Zakaj izbrati nas?

Infocenter je ob ekspertni podpori znanstvenih strokovnjakov in ob sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki s področja varnosti usposobljeno izvajati varnostni inženiring, to je varnost od A do Ž oziroma t. i. »varnost na ključ«.
Gre za vzpostavljanje integralnih varnostnih sistemov s pomočjo individualiziranih projektov, ki vključujejo integracijo varovanja v sisteme vodenja kakovosti z uvajanjem varnostnih standardov ter z upoštevanjem dobre prakse. Konkretni projektni proizvod je izdelava in implementacija varnostnega elaborata.

Naročniku oziroma uporabniku pomagamo zagotoviti uvedbo varnostno in ekonomsko upravičenega varnostnega sistema, ki vzpostavlja ustrezno preventivo, opozorilni sistem in proces obvladovanja ranljivosti, ogroženosti, sprememb, tveganj in izrednih varnostnih dogodkov.

Projektno sodelovanje poleg naštetega obsega še:

 • analizo tveganj,
 • svetovanje na področju zavarovanj in zavarovalniških tveganj,
 • celovito ureditev področja varnostnih in ostalih tveganj, ki pogosto predstavljajo še večje tveganje od varnostnega.

S premišljeno zastavljenim projektom, ki do potankosti upošteva potrebe vašega podjetja in trenutno stanje, vam zagotovimo brezskrbno poslovanje brez prekinitev in neželenih dodatnih stroškov.

Z naborom detektivskih storitev in dolgoletnimi izkušnjami – tudi v sami Detektivski zbornici Republike Slovenije, nudimo kakovostne strokovne storitve širokega obsega.

Konkurenčne prednosti:

 • visoko izobražen kader, dolgoletne izkušnje in poznavanje dobre prakse,
 • zanesljivost in zaupnost izvajanja pogodbenih obveznosti,
 • uvajanje kakovosti na trgu varnostnih storitev,
 • vsebinsko bogato poslovno-varnostno svetovanje,
 • uvajanje celovitega varovanja na strateški in operativni ravni,
 • udejstvovanje tudi na področju raziskovalnega in pedagoškega dela.

Glavne reference:

 • projekti varnostnih sistemov v državni upravi, javnih podjetjih, gospodarskih družbah in pri posameznikih,
 • izvajanje raziskovanja in pedagoškega dela v programih izobraževanja na Fakulteti za varnostne vede, na področju srednjega šolstva in NPK izobraževanja,
 • izvajanje seminarjev za poslovno-varnostni menedžment (izobraževanje zaposlenih in partnerjev),
 • vključenost v vodenje Detektivske zbornice Republike Slovenije.