Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Telefon: 031 692 524

STVARNO PRAVO

1. Pravna pomoč in svetovanje pri sestavi listin:

•  pogodb stvarnega prava: prodajna pogodba, zakupna oziroma najemna pogodba, užitkarska pogodba, pogodba o ustanovitvi služnosti, delilna pogodba,
•  akta oziroma sporazuma o ustanovitvi etažne lastnine (vpis stanovanja, poslovnega prostora v zemljiško knjigo),
•  pogodbe o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki,
•  izključitvene tožbe zoper posameznega etažnega lastnika,
•  vseh vrst zemljiškoknjižnih predlogov ter vknjižbenih in izbrisnih dovoljenj,
•  pri reševanju medsosedskih in mejnih sporov, tožb, predlogov in drugih vlog v sodnem postopku.

 

2. Pravna pomoč in svetovanje pri pregledu zemljiškoknjižnega stanja:

•  pridobitev ZK izpiska in vpogled v podatke zemljiške knjige,
•  pregled zemljiškoknjižnih izpiskov in ostale dokumentacije pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine,
•  pridobitev podatkov pri pristojni geodetski službi,
•  izdelava pisnih pravnih mnenj.