Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Telefon: 031 692 524

UPRAVNO PRAVO

1. Pravna pomoč in svetovanje na področju upravnega prava:

•  pri uvedbi upravnega postopka, sestavljanju listin ter drugih zahtevkov, pritožb, ugovorov, predlogov in prošenj, naslovljenih na državne organe, organe lokalnih skupnosti ter nosilce javnih pooblastil.