Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Telefon: 031 692 524

VARNOSTNE STORITVE

Nudimo varnostne storitve s področij:

Sklopi varnostnega inženiringa:

1.  poslovno in varnostno svetovanje z evalvacijo in oceno stanja, predlogom sprememb ter integracijo varnostnih sistemov,

2.  izdelava metodologij za ocenjevanje funkcionalnosti in finančne učinkovitosti/upravičenosti varnostnih storitev, ki jih za naročnika opravlja pogodbeno podjetje,

3.  izdelava metodologij za ocenjevanje in analizo dela javnih/državnih varnostnih organov (občinska redarstva, policija),

4.  krizno in strateško vodenje

– usposabljanje zaposlenih v podjetjih,
– izobraževanje delavcev javnih institucij (šole, vrtci, fakultete itd.),
– izobraževanje staršev,
– team building,
– vodenje v kriznih situacijah
– usposabljanje managementa za zagotavljanje varnostne funkcije (zagotavljanje varnosti, oseb, dokumentov, informacij, prostorov itd.).

– IT varnostno svetovanje,
– računalniška forenzika,
– specialistično svetovanje,
– pridobitev AEO statusa (autorised economic operator),
– izgradnjo načrta integritete.

Vse te storitve izvajamo v sklopu poslovne politike odličnosti, s katero želimo v sodelovanju s poslovnimi partnerji vsem – tako podjetjem kakor fizičnim osebam – zagotoviti celovito rešitev zagotavljanja vseh vrst storitev in produktov, ki jih podjetje in posameznik potrebuje.
Ponujamo celovito rešitev pod sloganom »Vse za vas na enem mestu!«.

Skupaj bomo uspešnejši!

Podjetja v razvitih državah so že pred desetletji spoznala vse koristi, ki jih prinašajo celovito varovanje lastnine, varovanje premoženja, kapitala, osebja, znanja, podatkov, informacij in varovanje dokumentacije.

V sklopu korporativne varnosti svetovalne storitve in pomoč nudimo tudi pri sledečih elementih:

– Ponudba telekomunikacij in varovanja
– Strokovni nadzor
– Alarmni in odzivni sistem
– Varnostni režim
– Odgovorne osebe za varnost
– Civilna zaščita
– Področja varnosti
– Organiziranost varovanja
– Pravna podlaga
– Varnostna strategija
– Varnostna politika
– Varnostna funkcija
– Pravilniki, načrti, navodila
– Varnostni elaborati
– Ocene ogroženosti
– Intervjuji in vprašalniki
– Posnetek in analiza stanja
– Poslovno varnostno svetovanje in integrirani sistemi