Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Telefon: 031 692 524

ZAVAROVALNE STORITVE

Vam je poteklo zavarovanje? Potrebujete novo dobro in ugodno zavarovanje?


Iščete ugodnejšo ponudbo že obstoječega zavarovanja ali svojega zavarovalnega posrednika?

 

Kot zavarovalna zastopniška družba sklepamo zavarovanja z vsemi slovenskimi in tudi nekaterimi tujimi zavarovalnicami:

Zavarovalnica Triglav, Zavarovalnica Generali, Zavarovalnica Tilia, Zavarovalnica Maribor, Ergo, Merkur zavarovalnica, Zavarovalnica Wiener Städtische, Arag, Grawe, Allianz itd.

 

Sklepamo zavarovanja za naslednja področja zavarovalništva:
osebno zavarovanje, avtomobilsko zavarovanje, premoženjsko zavarovanje, zavarovanje pravne zaščite.

NEZGODNO ZAVAROVANJE
(stroški zdravljenja, dnevna odškodnina, bolnišnični dan)

ŽIVLJENSKO ZAVAROVANJE
(zavarovanje za primer smrti, zavarovanje za primer smrti in doživetja, zavarovanje za primer smrti in doživetja s kritjem kritičnih bolezni, življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem, rentna zavarovanja)

POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

AO – ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
(zavarovanje avtomobilske odgovornosti lastnikov cestnih vozil proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam)
AO plus – ZAVAROVANJE VOZNIKA ZA ŠKODO ZARADI TELESNIH POŠKODB
(AO plus zavarovanje lahko sklenete samo ob osnovnem zavarovanju AO in krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči motornega vozila utrpi voznik)
AK – AVTOMOBILSKI KASKO
(Zavarovalnica krije neposredno škodo na zavarovanem vozilu zaradi prometne nezgode – trčenje z drugim vozilom oziroma udeležencem v prometu, trčenje v oviro, zdrs s ceste, prevrnitev -, padca predmetov, zračnih vozil in njihovih sestavnih delov, poškodovanja tapeciranih delov vozila ob nudenju pomoči osebam, poškodovanim v prometni nesreči, pa tudi škodo zaradi namernega poškodovanja zavarovane stvari, če gre za preprečitev večje škode na zavarovani ali drugi stvari ali ljudeh. Zavarovalnica krije tudi prevoz poškodovanega vozila do najbližje delavnice ali servisa)

ZAVAROVANJE OBJEKTOV
(potencialne nevarnosti: požar, izliv vode, eksplozija, vlomska tatvina in rop, naravne nesreče: strela, vihar, toča, poplava, plaz, padec letala …)
ZAVAROVANJE STANOVANJSKE OPREME
(zavarujete lahko opremo stanovanja in stvari za osebno uporabo, gotovino, dragocenosti, umetniške predmete, vrednostne papirje, zbirke, dokumente …)
PODJETNIŠKO ZAVAROVANJE
(požarno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, zavarovanje računalnikov, zavarovanje splošne odgovornosti)

Zavarovanje pravne zaščite krije predvsem nepredvidene stroške (odvetniki, stroški prevoza, kavcije, varščine, izvedenci, itd.) v primeru kazenskih ali odškodninskih postopkov.

Pravno zaščito vam nudimo v sodelovanju z zavarovalnico ARAG, ki kot zavarovatelj svojim zavarovancem nudi tako pravno strokovna ter na pravnem področju kompetentna znanja kot tudi podporo pri reševanju njihovih pravnih problemov v primeru sporov pred organi in sodišči.